Voor ruiters en menners 

Welkom op de website van De Zeewolder Ruiters!


De Zeewolder Ruiters is een ruitersport- en menvereniging met circa 150 leden. De vereniging is onderverdeeld in drie bij de KNHS aangesloten verenigingen:

 

- Landelijke Rijvereniging "De Zeewolder Ruiters"

- Ponyclub "De Zeewolder Ruiters" en

- Menvereniging "De Zeewolder Ruiters"


De vereniging wil er zijn voor haar leden en heeft als doelen:

Het bieden van uitgebreide faciliteiten voor beoefenen van alle vormen van de ruiter- en mensport (met eigen paard/pony)

Het bevorderen van een goede omgang tussen paard en ruiter/menner.

Daartoe organiseert de club:

Lessen onder gekwalificeerde leiding voor diverse takken van paardensport. Dit bestaat uit dressuur en springen voor paarden en pony's en het mennen van paarden vanaf koets en rijtuig

Officiele KNHS-wedstrijden in haar eigen accommodatie

en verder nog vele nevenactiviteiten (zie hiervoor onze Facebook pagina en onder het kopje "Activiteiten en kantinerooster")


Agradi_Knhs_Fnrs_LOGO_HORIZONTAL_WHITE
Agradi_Knhs_Fnrs_LOGO_HORIZONTAL_COLOR
Agradi_Knhs_Fnrs_LOGO_HORIZONTAL_WHITE